Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1253-6:2022

Водоприемници за сгради. Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm

Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm

Главна информация

60.55     26.09.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

91.140.80  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт класифицира подови водоприемници за използване във вътрешността на сгради, дава насоки за местата на монтаж и определя изискванията за конструкцията, проектирането, експлоатационните характеристики и маркирането на фабрично направени водоприемници за сгради, независимо от материала, за използване в дренажни системи, изискващи хидравличен затвор с дълбочина по-малка от 50 mm (наричани подови водоприемници).
Забележка: Подовите водоприемници с дълбочина на затвора под 50 mm не се обхващат от част 1, част 7, част 8.
Тези продукти са предназначени за монтиране само където:
- ограничението на пространството няма да побира водоприемник с 50 mm воден затвор;
- сградата не надвишава по височина партер и три етажа над него;
- най-малко два санитарни уреда са монтирани в допълнение към водоприемника, но е само с една тоалетна на същия клон (свързваща тръба);
- или е инсталирана вторична или клонова вентилация съгласно точки 4.3.2 или 4.3.4 от EN 12056-2.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1253-6:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
26.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1253-6:2022