Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17477:2021

Водорасли и продукти от водорасли. Идентифициране на биомаса от микроводорасли, макроводорасли, цианобактерия и Labyrithulomycetes. Откриване и идентифициране с морфологични и/или молекулярни методи

Algae and algae products - Identification of the biomass of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrinthulomycetes - Detection and identification with morphological and/or molecular methods
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Европейски стандарт

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява метод за откриване и идентифициране на микроводорасли, макроводорасли (водорасли), цианобактерии и Labyrinthulomycetes с използване на морфологични методи и/или молекулярни методи. Морфологичните методи в този документ са приложими за събрана влажна биомаса и за събрана суха несмляна биомаса от микроводорасли, макроводорасли, цианобактерии и Labyrinthulomycetes, които са отгледани и/или събрани за по-нататъшно обработване и/или използване. Молекулярните методи в този документ са приложими за събрана влажна биомаса и за събрана суха и/или смляна биомаса от микроводорасли, макроводорасли, цианобактерии и Labyrinthulomycetes , които са отгледани и/или събрани за по-нататъшно обработване и/или използване.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17477:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17477:2021