Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14583:2022

Експозиция на работното място. Обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли. Общи изисквания и оценка на работата

Workplace exposure - Volumetric bioaerosol samplers - General requirements and evaluation of performance
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общи изисквания за оценяване на обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли, за да се оцени експозицията на работното място и тяхната физична и биологична ефективност. Този документ описва процедурите за разработване на обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли, както и техните свойства и валидиране. Този документ предоставя описание на изпитвателно съоръжение и критерии за подбор на микробни щамове, които могат да се използват за оценяване на тяхната биологична ефективност. Този документ разглежда изискванията към производителите и разработчиците на обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли, както и към изпитвателните съоръжения с оборудване и възможности за извършване на измервания на ефективността на тези устройства за вземане на проби (виж приложение D за насоки за употреба). Този документ не е предназначен за оператори, които използват обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли, за да извършват измервания на експозиция за работници в работна среда. Този документ не е приложим за измервания в чисти помещения, различни от тези с безопасност на труда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14583:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14583:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14583:2021