Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 11268-2:2023

Качество на почви. Влияние на замърсителите върху земните червеи. Част 2: Определяне на влиянията върху репродукцията (възпроизвеждането) на Eisenia fetida/Eisenia andrei и други видове земни червеи (ISO11268-2:2023)

Soil quality - Effects of pollutants on earthworms - Part 2: Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia andrei and other earthworm species (ISO 11268-2:2023)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява един от методите за оценяване на функцията на местообитанията на почвите и определяне на ефектите на почвените замърсители и химикали върху репродукцията (възпроизвеждането) на Eisenia fetida/Eisenia andrei чрез проникване през кожата и хранително поглъщане. Това продължително изпитване е приложимо за почви и почвени материали с неизвестно качество, например, от замърсени места, изменени почви, почви след саниране, земеделски или други засегнати места и отпадъчни материали.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 11268-2:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 11268-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 11268-2:2023

Въвежда ISO 11268-2:2023