Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13137:2022

Атмосфера на работното място. Помпи за персонално вземане на проби от химични и биологични агенти. Изисквания и методи за изпитване (ISO 13137:2022)

Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO 13137:2022)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания към експлоатационните характеристики на помпи, задвижвани от батерии, използвани за персонално вземане на проби от химични и биологични агенти в атмосферата на работното място. Той/ стандартът, също така, уточнява методи за изпитване, за да се определят експлоатационните характеристики на такива помпи при предписани лабораторни условия. Този документ е приложим за помпи, задвижвани от батерии, с номинален дебит над 10 ml⋅min−1, като се използват в комбинация с устройство за вземане на проби и събиране на субстрат за проби, от газове, пари, прах, дим, мъгла и влакна. Този документ е предназначен предимно за помпи с контролиран поток.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 13137:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13137:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13137:2022

Въвежда ISO 13137:2022