Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10675-1:2022

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2021)
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Приет от БИС ТК/БИС ТС" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя нивата на приемане за индикации от несъвършенства в челни заваръчни шевове на стомана, никел, титан и техните сплави, открити чрез радиографично изпитване. Ако е уговорено, нивата на приемане могат да се прилагат към други видове заваръчни шевове (като ъглови шевове и т.н.) или материали.
Нивата на приемане могат да бъдат свързани със стандартите за заваряване, приложните стандартите, спецификациите или кодовете. Този документ предполага, че радиографичното изпитване е проведено в съответствие с ISO 17636-1 за RT-F (F = филм) или ISO 17636-2 за RT-S (S = радиоскопия) и RT-D (D = цифрови детектори).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10675-1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10675-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10675-1:2021

Въвежда ISO 10675-1:2021