Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС HD 60364-7-710:2018/A11:2022

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-710: Изисквания за уредби или места със специално предназначение. Места с медицинско предназначение

Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

Главна информация

60.55     19.04.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-49

Хармонизационен документ

29.020     91.140.50  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-7-710:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-7-710:2018/A11:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
19.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-7-710:2021/A11:2021