Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16931-1:2017+A1:2019

Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данни на основните елементи на електронна фактура

Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
16.12.2019 г.
15.06.2021 г.

Главна информация

90.00     28.06.2022 г.

90.20    15.07.2022 г.

BDS

ТК-84

Европейски стандарт

35.240.20     35.240.63  

Безплатният достъп до този стандарт е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN. Стандартът е наличен само онлайн в pdf формат, като може да бъде свален през профила на клиента в интернет магазина на БИС.

Изтегли

БДС EN 16931-1:2017+A1:2019 :: EN

Изтегли безплатно

БДС EN 16931-1:2017+A1:2019 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт установява семантичен модел на данните на основните елементи на електронната фактура. Семантичният модел включва само основните информационни елементи, които електронната фактура трябва да включва, за да осигури спазване на законите (включително и фискалните) и за да даде възможност за оперативна съвместимост за трансгранична, междусекторна и вътрешна търговия. Семантичният модел може да се използва от организации в частния и публичния сектор за фактуриране на обществени поръчки. Може също да се използва и за фактуриране между предприятия от частния сектор. Той не е специално предназначен за фактуриране на потребители. Този Европейски стандарт покрива най-малко следните критерии: — той е технологично независим; — съвместим е със съответните международни стандарти за електронно фактуриране; — прилагането на този стандарт трябва да отговаря на изискванията за защита на личните данни на Директива 95/46/EC, катосе спазват принципите за защита на неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни при проектирането, минимизиране на данните, ограничаване на целите, необходимост и пропорционалност; — е в съответствие със съответните изисквания на Директива2006/112/EC [2]; — позволява създаването на практични, удобни за използване, гъвкави и икономически ефективни системи за електронно фактуриране; — взима предвид специалните потребности на малките и средните предприятия, както и на възлагащите органи и възложителите от по-ниско ниво; — е подходящ за използване при търговски сделки между предприятия.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/55/EU

Електронно фактуриране при обществените поръчки

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 16931-1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16931-1:2017+A1:2019
90.00 Двегодишен периодичен преглед
28.06.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС EN 16931-1:2017+A1:2019/A2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 16931-1:2017+A1:2019