Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14020:2023

Изявления и програми за продукти по отношение на околната среда. Принципи и общи изисквания (ISO 14020:2022)

Environmental statements and programmes for products - Principles and general requirements (ISO 14020:2022)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява принципи и уточнява общи изисквания, които са приложими за всички видове свързани с продукта екологични декларации и програми за екологични декларации.
Екологичните декларации са резултат от програми за екологични декларации и включват самодекларирани екологични твърдения, екоетикети, екологични продуктови декларации (EPD) и съобщения за отпечатъци.
Този документ е предназначен да се използва заедно с други стандарти от групата на ISO 14020.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14020:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14020:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14020:2023

Въвежда ISO 14020:2022