Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14021:2016/A1:2021

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II). Изменение 1: Въглероден отпечатък, неутрален въглерод (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1: Carbon footprint, carbon neutral (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14021: 2016 определя изисквания за заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност, включително изявления, символи и графики, по отношение на продуктите. Допълнително, той/стандартът описва избрани термини, често използвани в заявленията по отношение на околната среда и дава квалификации за тяхното използване. Този международен стандарт, също така, описва обща методология за оценяване и проверяване/ верифициране на заявленията по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност, и дава специфични методи за оценяване и проверяване на избрани заявления в този международен стандарт. ISO 14021: 2016 не изключва, отменя или по какъвто и да е начин променя законово изискуемата информация по отношение на околната среда, заявления или етикети или други приложими законови изисквания.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14021:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14021:2016/A1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14021:2016/A1:2021

Въвежда ISO 14021:2016/Amd 1:2021