Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10121-3:2023

Метод за изпитване за оценяване на характеристиките на средствата за очистване на газовата фаза на въздуха и устройства за обща вентилация. Част 3: Система за класификация на GPACD, прилагани за обработка на външен въздух (ISO 10121-3:2022)

Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 3: Classification system for GPACDs applied to treatment of outdoor air (ISO 10121-3:2022)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява система за класификация на GPACD за подаване на въздух по единичен въздуховод към общи вентилационни системи, използвайки външен въздух, замърсен от местни градски източници и/или замърсяване при дълги разстояния. Системата за класификация има за цел да подпомогне оценяването на молекулярното замърсяване, освен замърсяването с частици, разгледано от ISO 16890-1.
Този документ определя четири референтни замърсители, т.е. озон, серен диоксид, азотен диоксид и толуол, използвани за класификацията поради тяхното значение за предвиденото приложение. Този документ допълнително уточнява три работни нива, които се определят за всеки замърсител, отразявайки типичния диапазон на характеристиките на средствата, предназначени за приложението. Тъй като изборът на референтни замърсители и работни нива са специфични и уникални за предвиденото приложение, като всички други приложения са изключени. По-специално, този документ не се прилага за GPACD в приложения за рециркулация и/или за очистване на замърсяване от източници на закрито, както и за фармацевтични, микроелектронни, ядрени приложения, за вътрешна сигурност и военни приложения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10121-3:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10121-3:2022

Въвежда ISO 10121-3:2022