Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60335-1:2012/A16:2021

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Главна информация

60.55     4.02.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.030  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите уреди за битови и търговски цели, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V за еднофазни и 480 V за други.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-1:2012/A16:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
4.02.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60335-1:2012/A16:2023