Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14239:2020

Качество на почви. Лабораторни системи за инкубация за измерване на минерализацията (образуването на минерали) на органични химикали в почвата при аеробни условия (ISO 14239:2017)

Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 14239:2017)
16.06.2020 г.

Главна информация

60.60     16.06.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14239:2017 определя шест подходящи инкубационни системи за измерване на скоростта и степента на минерализация на органичните съединения в почвата чрез измерване на отделянето на въглероден диоксид (CO2). Всички инкубационни системи са приложими към разтворими или неразтворими съединения, но изборът на система зависи от общите цели на изследването.
ISO 14239: 2017 не се прилага за използването на такива системи за изследвания на материалния баланс, които често са специфични за изпитваното вещество.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14239:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14239:2020

Въвежда ISO 14239:2017