Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17512-2:2020

Качество на почви. Изпитване за определяне на качеството на почвите и резултатите от избягване на употребата на химикали върху състоянието на почвите. Част 2: Изпитване с дребни членестоноги от клас скриточелюстни (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)

Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)
15.07.2020 г.

Главна информация

60.60     15.07.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 17512-2: 2011 определя метод за бърз скрининг за оценяване на функцията (ролята) на почвите в хабитата (средата на живот) въз основа на поведението на избягване на вилоопашките (springtails).
Тестът е бърз метод, който отразява бионаличността на замърсители в естествени почви и вещества, въведени в почвите до Folsomia candida. И в двата случая е възможно да се установи зависимост доза-резултат. Поведението на избягване на вилоопашките е крайната точка на измерването в теста. Този тест не е предназначен да замени теста за възпроизвеждане на Collembola.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17512-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17512-2:2020

Въвежда ISO 17512-2:2011