Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1176-2:2017+AC:2020

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки "махало"

Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
16.03.2020 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

90.93     31.10.2023 г.

90.00    31.10.2028 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя допълнителни изисквания за безопасност за люлки, предназначени за постоянна инсталация за използване от деца. Когато основната функция за възпроизвеждане не се люлее, могат да се използват съответните изисквания в тази част на EN 1176, според случая.
ЗАБЕЛЕЖКА Препоръки относно конструкцията и разположението на люлките са дадени в приложение А.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1176-2:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-2:2017+AC:2020
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-2:2017+AC:2019