Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 6259-2:2020

Термопластични тръби. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Тръби, произведени от непластифициран поливинихлорид (PVC-U), ориентиран непластифициран поливинихлорид (PVC-О), хлориран поливинихлорид (PVC-С) и удароустойчив поливинихлорид (PVC-NI) (ISO 6259-2:2020)

Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI) (ISO 6259-2:2020)
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Изпратен до БИС ТК/БИС ТС"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на свойствата при опън на тръби, изработени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), ориентиран напластифициран поливинилхлорид (PVC-O), хлориран поливинилхлорид (PVC-C) I wisokomlekulen poliwinilhlorid (PVC-HI, PVC-M или PVC-A) и като се отделя или особено внимание на следните свойства:
― напрежението в точката на провлачване
― удължението при скъсване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Общият метод за изпитване за определяне на свойствата при опън на термопластичните тръби е даден в ISO 6259‑1.
Този документ също така предоставя само за информация съответните основни спецификации в приложения A, B, C и D.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6259-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 6259-2:2020

Въвежда ISO 6259-2:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход