Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1081:2018/A1:2020

Еластични, ламинирани и модулни многослойни подови покрития. Определяне на електрическото съпротивление

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance

Главна информация

50.60     9.07.2020 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

97.150  

Обект и област на приложение

This document specifies test methods for determining:
a) the vertical resistance,
b) the resistance to earth,
c) the surface resistance
of a resilient, laminate and modular multilayer floor covering after installation in test piece or after installation.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1081:2018/A1:2020
50.60 Край на гласуването
9.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1081:2018/FprA1