Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1997-2:2022

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване на земната основа

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground properties

Главна информация

40.10     6.05.2022 г.

40.20    1.09.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

Обект и област на приложение

В EN 1997-2 са дадени правила за специфициране на проучвания на земната основа, използвани за събиране на информация за проектирането и проверката на геотехнически конструкции.
EN 1997-2 се предвижда да бъде използван съвместно с EN 1997-1, в който са дадени основни правила за проектиране и проверка на всички геотехнически конструкции.
EN 1997-2 се предвижда да бъде използван съвместно с EN 1997-3, в който са дадени специфични правила за проектиране и проверка на определени геотехнически конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1997-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-2:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1997-2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход