Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1997-2:2022

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Характеристики на земната основа

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground properties

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1997-2
(1) Този документ предоставя правила за определяне на характеристики на земната основа за проектиране и проверка на геотехнически конструкции.
(2) Този документ обхваща указания за планиране на геотехнически изследвания, събиране на информация за характеристиките на земната основа и подземните води и подготовка на Геотехнически модел.
(3) Този документ обхваща указания за избор на полеви изследвания и методи за лабораторни изпитвания за получаване на стойности за характеристиките на земната основа.
(4) Този документ обхваща указания за представяне на резултатите от геотехническите изследвания, включително получените стойности на характеристиките на земната основа, в Доклад от геотехнически изследвания.
1.2 Предпоставки
(1) Предписанията в prEN 1997-2:2022 са основани на предпоставките, дадени в prEN 1990:2021 и prEN 1997-1:2022.
(2) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1997-1:2022, който предоставя общи правила за проектиране и проверка на всички геотехнически конструкции.
(3) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1997-3:2022, който предоставя специфични правила за проектиране и проверка на някои видове геотехнически конструкции.
(4) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1998-1-1, който предоставя изисквания за характеристиките на земната основа, необходими за определяне на сеизмичните въздействия.
(5) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1998-5, който предоставя правила за проектиране на геотехнически конструкции в сеизмични райони.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1997-2