Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1997-1:2022

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Главна информация

40.10     6.05.2022 г.

40.20    1.09.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

Обект и област на приложение

(1) EN 1997-1 е предвиден да бъде използван като обща основа за геотехническите аспекти при проектирането на сгради и строителни съоръжения.
• EN 1997-1 е предвиден да бъде използван съвместно с EN 1990, в който са установени принципите и изискванията за безопасност и експлоатационна годност, описва основите за проектиране и проверка и дава указания за аспекти, свързани с надеждността на конструкцията.
• EN 1997-1 е предвиден да бъде прилаган за геотехническите аспекти на проектирането на сгради и строителни съоръжения. Той е разделен на отделни части.
• EN 1997 съдържа изисквания за якост, устойчивост, експлоатационна годност и дълготрайност на конструкциите.
Други изисквания, например относно топло- и звукоизолация, не се разглеждат.
• Числените стойности на въздействията върху сградите и строителните съоръжения, приложими за различни типове строителство, които трябва да се вземат предвид при проектирането, са дадени в EN 1991. Въздействията от земната основа, като земен натиск, следва да бъдат изчислени съгласно правилата на EN 1997.
• EN 1997 не обхваща специални изисквания за сеизмично проектиране. EN 1998 дава допълнителни правила за сеизмично проектиране, които допълват или приспособяват правилата на този стандарт.
• EN 1997-1 съдържа общи правила за надеждност, материали, подземни води, проектиране по крайно и експлоатационно гранично състояние и правила за изпълнение, надзор, изпитвания - доколкото засягат проектирането - и докладване.
• EN 1997-1 е основа на EN 1997-2 и EN 1997-3.
• EN 1997-1 е предвиден да се използва заедно с EN 1997-2, който дава принципи и изисквания за оценяване на свойствата на земната основа, получени от изследвания.
• EN 1997-1 е предвиден да се използва заедно с EN 1997-3, който предоставя специфични правила за проектиране на някои геотехнически конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1997-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-1:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1997-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход