Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1997-1:2022

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Общи правила

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

Обект и област на приложение

1. Обект и област на приложение на prEN 1997-1
(1) Този документ предоставя общи правила за проектиране и проверка на геотехнически конструкции.
(2) Този документ е приложим за проектиране и проверка на геотехнически конструкции, които не са в обхвата на prEN 1997-3:2022.
ЗАБЕЛЕЖКА: В тези случаи може да са необходими допълнителни или изменени препоръки.
1.2 Предпоставки
(1) В допълнение към предпоставките, дадени в prEN 1990:2021, препоръките в prEN 1997:2022 (всички части) приемат, че:
- геотехническите изследвания са планирани от персонал или организации, добре осведомени относно потенциалните условия на земната основа и подземните води;
- геотехническите изследвания са изпълнени от персонал с подходящи знания и опит;
- оценяването на резултатите от изпитванията и получаването на характеристиките на земната основа от геотехническите изследвания са извършени от персонал с подходящ опит и квалификация в геотехниката;
- данните, необходими за проектирането, са събрани, записани и интерпретирани от подходящо квалифициран и опитен персонал;
- съществува адекватна продължителност и комуникация между персонала, въвлечен в събирането на данни, проектирането, проверката и изпълнението.
(2) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1990:2021, който установява принципи и изисквания за сигурност, експлоатационна годност, здравина и дълготрайност на конструкциите, включително геотехнически конструкции и други строителни съоръжения.
(3) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1997-2, който дава препоръчителни правила за определяне на характеристиките на земната основа от геотехническите изследвания.
(4) Този документ е предвиден да се използва съвместно с prEN 1997-3, който дава специфични правила за проектиране и проверка на някои видове геотехнически конструкции.
(5) Този документ е предвиден да се използва съвместно с другите Еврокодове за проектиране на геотехнически конструкции, включително временни геотехнически конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1997-1