Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 301549:2020

Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ

Accessibility requirements for ICT products and services
21.04.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   14.10.2021 г.

Главна информация

95.99     14.10.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.030  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за функционална достъпност, приложими за ИКТ продукти и услуги, заедно с описание на процедурите за изпитване и методологията за оценка на всяко изискване за достъпност във форма, подходяща за използване за обществените поръчки в Европа. Този стандарт е предназначен да се използва с уеб базирани технологии, технологии, които не са уеб базирани и хибридни, които използват и двете. Той обхваща както софтуер и хардуер, така също и услуги. Той е предназначен за използване от доставчици, но се очаква да бъде полезен и за много други. Връзката между настоящия документ и съществените изисквания на Директива 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на органите в публичния сектор е отразена в приложение А. Този документ съдържа необходимите функционални изисквания и предоставя референтен документ, така че ако процедурите се следват от различни участници, резултатите от изпитванията са сходни и тълкуването на тези резултати е ясно. Описанията на изпитванията и методологията за оценка, включени в този документ, са разработени в детайли съобразени с ISO/IEC 17007: 2009, така че изпитването за съответствие може да даде категорични резултати.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/2102/EU

Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 301 549 V2.1.2:2018

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 301549:2020
95.99 Отменен стандарт
14.10.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 301549:2021

Свързан проект

Въвежда EN 301549:2019