Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/ISO/ASTM/TR 52916:2022

Добавъчно производство за медицина. Данни. Оптимизирани данни за медицински изображения (ISO/ASTM TR 52916:2022)

Additive manufacturing for medical — Data — Optimized medical image data
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-22

Технически доклад

25.030  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ включва създаването на оптимизирани данни за добавъчно производство на медицински изображения (MAM). Тези данни се генерират от статични модалности, като изображения с ядрено-магнитен резонанс (MRI), компютърна томография (CT). Този документ разглежда подобрени медицински данни за изображения и подходи за обработка и оптимизиране на данни за медицински изображения за точни плътни медицински модели, базирани на реални данни за хора и животни.
Прътните медицински модели обикновено се създават от подредени 2D изображения, изведени от медицински системи за изображения. Точността на крайния модел зависи от разделителната способност и точността на данните от оригиналното изображение. Основните фактори, влияещи върху точността, са разделителната способност на изображението, количеството шум на изображението, контрастът между тъканите, които представляват интерес, и артефактите, присъщи на системата за изображения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/ISO/ASTM/TR 52916:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/ASTM TR 52916:2022

Въвежда CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022