Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prCД CEN/TR/ISO/ASTM 52916:2021

Добавъчно производство за медицина. Данни. Оптимизирани данни за медицински изображения (ISO/ASTM DTR 52916:2021)

Additive manufacturing for medical - Data - Optimized medical image data (ISO/ASTM DTR 52916:2021)

Главна информация

60.55     18.01.2022 г.

20.60    19.01.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-22

Европейски стандарт

25.030  

Обект и област на приложение

Този стандарт включва създаване на оптимизирани данни за добавъчно производство на медицински изображения (MAM), които се генерират от статични модалности като изображения с магнитен резонанс (MRI), компютърна томограма (CT), позитронна емисионна томограма (PET), SPECT и динамични модалности като ултразвук и оптично изображение на данни. Той разглежда специфичните за медицината изисквания за качество на данните и подходите за обработка на данни за медицински изображения за точни плътни медицински модели и устройства, базирани на реална човешка информация. Също така тези данни могат да се използват в хирургията за животни (Ветеринарна хирургия).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prCД CEN/TR/ISO/ASTM 52916:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
18.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TR/ISO/ASTM 52916

Въвежда ISO/ASTM TR 52916

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход