Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-6:2021

Нанотехнологии. Речник. Част 6: Характеризиране на нанообекти (ISO/TS 80004-6:2021)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дефинира термини, свързани с характеризирането на нанообекти в областта на нанотехнологиите.
Целта му е да улесни комуникацията между организации и лица в научноизследователската, индустриалната и други заинтересовани страни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 80004-6:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-6:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-6:2021

Въвежда ISO/TS 80004-6:2021