Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1106:2022

Ръчно задвижвани кранове за газови уреди

Manually operated taps for gas burning appliances

Главна информация

50.60     23.06.2022 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

23.060.40  

Обект и област на приложение

EN 13611: 2019, точка 1 се прилага със следната промяна и допълнение:
Промяна:
Заменя се първия параграф на EN 13611: 2019, точка 1 със:
Този документ определя изискванията за безопасност, проектиране, конструиране и експлоатационни характеристики и изпитване за кранове с ръчно управление и кранове за предварително настройване на горелки и уреди, захранвани с едно или повече газообразни горива, наричани по -долу „кранове“.
Този документ е приложим за кранове с декларирани максимални входящи налягания до 50 kPa включително, с номинални размери на свързване до DN 50 включително, за използване с един или повече горивни газове.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/426

Уреди, захранвани с газово гориво, и отмяна на Директива 2009/142/ЕО

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1106:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1106:2022
50.60 Край на гласуването
23.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1106