Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12158-1:2022

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-66

Европейски стандарт

91.140.90  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този стандарт се отнася за временно монтирани подемници с механично задвижване (наричани в този стандарт “подемници”), предназначени за използване от лица, на които им е разрешен достъпа до строителната площадка и до технически съоръжения, които обслужват товарни площадки, посредством товаро-носещо устройство:
- проектирано за транспортиране единствено на товари;
- което се направлява;
- преместващо се вертикално или под ъгъл не по-голям от 15 градуса спрямо вертикалата;
- окачено или поддържано посредством стоманено въже на барабанно задвижване, верига, зъбен гребен и зъбно колело, хидравличен цилиндър с бутало (пряко или непряко) или лостов механизъм;
- чиято мачта, когато се издига, може или не е необходимо да се поддържа от отделни конструкции;
- позволяващо достъп на инструктирани лица при товарене и разтоварване;
- управлявано от правоспособни лица;
- което, ако е необходимо, позволява по време на монтиране, демонтиране, поддържане и преглед, достъп и превозване на лица, които са правоспособни и упълномощени.
1.2 Стандартът определя опасностите, както са описани в точка 4, които възникват през различните фази на жизнения цикъл на такова съоръжение и описва методите за отстраняването или намаляването на тези опасности когато то се използва по предназначение, както е посочил производителя.
1.3 Този европейски стандарт не определя допълнителни изисквания за:
- работа при тежки условия (екстремни климатични условия, силни магнитни полета);
- защита от мълния;
- работа при специални условия (например потенциално експлозивни атмосфери);
- електромагнитна съвместимост (излъчване, устойчивост);
- манипулиране на товари, естеството на които може да доведе до опасни ситуации (например разтопен метал, киселини/основи, радиоактивни материали, чупливи товари);
- използването на двигатели с вътрешно горене;
- използването на дистанционно управление;
- опасности, по време на производството;
- опасности, като резултат от подвижността;
- опасности, като резултат от издигането или движението на подемници над обществени пътища;
- земетресения;
- шум.
1.4 Този стандарт не се прилага за:
- строителни подемници за хора и материали;
- асансьори съгласно EN 81-

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12158-1:2000+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12158-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12158-1:2021