Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14511-4:2023

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 4: Изисквания

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обектът и областта на приложение на EN 14511-1:2022 са приложими, с изключение на технологичните чилъри.
1.2 Този документ определя минимални експлоатационни изисквания, които гарантират, че климатизаторите, термопомпите и агрегатите за охлаждане на течности, използващи въздух, вода или солен разтвор като топлоносител, с електрически компресори, са годни за използване, както е посочено от производителя, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещенията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14511-4:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14511-4:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14511-4:2022