Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14511-1:2023

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions

Главна информация

60.55     10.07.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

01.040.27     01.040.91     27.080     91.140.30  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя термините и определенията за категорията и характеристиките на климатизаторите, агрегатите за охлаждане на течности и термопомпите, използващи въздух, вода или солен разтвор като топлоносител, с компресори с електрическо задвижване, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещенията. Той също така определя термините и определенията за категорията и производителността на технологичните чилъри. Този европейски стандарт не се прилага за термопомпи за гореща вода за битови нужди, въпреки че някои определения могат да бъдат приложени към тях. Този европейски стандарт се прилага за:
- фабрично произведени агрегати, които могат да бъдат монтирани във въздуховоди,
- фабрично произведени течни агрегати за охлаждане с вградени кондензатори или с използване на дистанционни кондензатори,
- климатизатори въздух-въздух, при които също може да се изпарява кондензат от линията на кондензатора.
Модулите на агрегатите, единичните сплит и мултисплит системи са обхванати от този документ. Единичните и двуканалните агрегатии също са обхванати от този документ.
В случай на агрегати, състоящи се от няколко части, този документ се прилага само за онези, проектирани и доставени като цялостен агрегат, с изключение на агрегатите за охлаждане на течности с дистанционен кондензатор.
Този документ е предназначен основно за агрегати за охлаждане на вода и солен разтвор, но може да се използва и за други течности, предмет на споразумение.
Устройствата, чийто кондензатор се охлажда с въздух и чрез изпаряване на допълнителна вода отвън, трябва да имат характеристики в режим на охлаждане, определени в съответствие с EN 15218. За тези, които могат да работят и в режим на отопление, серията EN 14511 се прилага за определяне на работата им в режим на отопление.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Изпитването на частично натоварване на агрегати е разгледано в EN 14825.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Всички символи, дадени в този текст, се използват независимо от езика.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14511-1:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14511-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
10.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14511-1:2022