Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14511-3:2023

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 3: Методи за изпитване

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Приложими са обхватът и областта на приложение на EN 14511-1:2022.
1.2 Този европейски стандарт определя методите за изпитване за определяне на номиналните параметри и работната характеристика на въздушните климатизатори, на агрегатите за охлаждане на течности и термопомпите, използващи или въздух, вода или солeн разтвор, като топлоносител, с електрически задвижвани компресори, когато са използвани за отопление и охлаждане на помещение. Тези методи за изпитване се прилагат също и за мощността и работната характеристика на процеса в охладителите.
Той определя също методът за изпитване и отчитане на топлината от рекуперация, системата с намалени мощности и мощността на отделните вътрешни тела на мулти-сплит системи, където е приложимо.
Този европейски стандарт също така предлага възможност за оценяване на мулти сплит и модулните мулти сплит системи за оползотворяване на топлината от рекуперация по мощността на отделните вътрешно и външно тяло на агрегата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

206/2012

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

626/2011

Прилагане на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

2016/2281

Изпълнение на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори

2015/1095

Изисквания за екопроектиране на професионални хладилни шкафове за съхранение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14511-3:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14511-3:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14511-3:2022