Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14511-2:2023

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 2: Условия на изпитване

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Приложими са обхватът и областта на приложение на EN 14511-1:2022.
1.2 Този европейски стандарт определя условията на изпитване за категория климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, използващи въздух, вода или солен разтвор като топлоносител, с електрически компресори, когато се използват за отопление и/или охлаждане на помещения. Стандартът също така определя условията за изпитване за степента на охлаждане при въздушно охлаждане и охлаждане с вода (солен разтвор).
1.3 Този европейски стандарт определя условията, за които трябва да се декларират данните за ефективността на агрегати с единични и двуканални въздуховоди за съответствие с Регламента за екопроектиране 206/2012 и Регламента за енергийното етикетиране 626/2011.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2015/1095

Изисквания за екопроектиране на професионални хладилни шкафове за съхранение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14511-2:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14511-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14511-2:2022