Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15936:2022

Почви, отпадъци, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо изгаряне

Soil, waste, treated biowaste and sludge - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion
14.04.2022 г.

Главна информация

60.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.030.01     13.080.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява два метода за определяне на общия органичен въглерод (TOC) в утайки, обработени биоотпадъци, проби от почви и отпадъци, които съдържат повече от 0,1 % въглерод по отношение масата на сухото вещество (dm). ЗАБЕЛЕЖКА : Този метод може да се приложи и към други твърди матрици в околната среда, при условие че потребителят е проверил приложимостта.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

86/278/EEC

Опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15936:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15936:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15936:2022