Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17449:2022

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за довършителните линии за метална лента

Safety of machinery - Safety requirements to finishing lines for metal strip
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-12

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за безопасност за довършителни линии за метални ленти, наричани по -долу довършителни линии, както е определено в 3.1.
Този документ разглежда значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с довършителните линии, когато се използват по предназначение и при условия, предвидени от производителя. Този документ предоставя изискванията, на които производителят трябва да отговаря, за да гарантира безопасността на хората и имуществото по време на транспортиране, пускане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация, както и в случай на предвидими повреди или неизправности, които могат да възникнат в оборудването (виж точки 4 и 5).
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17449:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17449:2022