Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС EN ISO 18674-4:2020

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 4: Измерване на водно налягане в пори: Пиезометри (ISO 18674-4:2020)

Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

13.080.20     93.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира измерването на водното налягане в порите и пиезометричните нива в наситена земя с помощта на пиезометри, инсталирани за геотехнически мониторинг. Общи правила за мониторинг на експлоатационните характеристики на земята, на конструкции, взаимодействащи със земята, на геотехническите запълвания и на геотехническите работи са представени в ISO 18674-1. Ако се прилагат заедно с ISO 18674-5, описаните в този документ процедури позволяват определянето на ефективни напрежения, действащи в земята.
Този документ е приложим за:
- мониторинг на водното налягане, действащо върху и в геотехническите структури (например кейове, стени, диги, изкопни стени, основи, язовири, тунели, склонове, насипи и др.);
- мониторинг на процесите на консолидация на почвата и запълването (например под основите и в насипите);
- оценка на стабилността и работоспособността на геотехническите структури;
- проверка на геотехническите проекти във връзка с процедурата за наблюдение.
ЗАБЕЛЕЖКА Този документ отговаря на изискванията за мониторинг на експлоатационните характеристики на земята, на конструкции, взаимодействащи със земята и на геотехнически работи с помощта на пиезометри, инсталирани като част от геотехническото проучване и изпитване в съответствие с препратки [4] и [5]. Този документ се отнася до измервателните устройства, които са монтирани в земята. За измерванията на водно налягане на порите, извършени във връзка с изпитванията за проникване на конус, виж ISO 22476-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
БДС EN ISO 18674-4:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 18674-4:2020

Въвежда ISO 18674-4:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход