Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52127-1:2021

Енергийни характеристики на сгради. Система за техническо управление на сгради. Част 1: Модул М10-12 (ISO 52127-1:2021)

Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12 (ISO 52127-1: 2021)
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя експлоатационните дейности, общата ааварийна сигнализация, откриването на грешки и диагностиката, отчитането, мониторинга, функциите за управление на енергията, функционалните устройства за блокиране и оптимизациите за определяне и поддържане на енергийните характеристики на сградите.
Таблица 1 показва относителното положение на този стандарт в рамките на серията EPB стандарти в контекста на модулната структура, както е посочено в prEN ISO 52000-1: 2015.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В FprCEN ISO/TR 52000-2:2014 може да се намери същата таблица, като за всеки модул са изброени номерата на съответните EPB стандарти и придружаващите ги технически доклади, които са публикувани или са в процес на подготовка.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Модулите представляващи EPB стандартите, един ЕРВ стандарт може да обхваща повече от един модул и един модул може да бъде обхванат от повече от един стандарт EPB, например опростен и подробен метод.
Таблица 1 - Положението на този стандарт (в случая M10-12), в рамките на модулната структура на серията EPB стандартите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16947-1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52127-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52127-1:2021

Въвежда ISO 52127-1:2021