Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 52120-1:2022

Енергийни характеристики на сгради. Принос на сградната автоматизация, регулиране и техническо управление на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52120-1:2021, коригирана версия 2022-09)

Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management - Part 1: General framework and procedures (ISO 52120-1:2021, Corrected version 2022-09)
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя:
- структуриран списък на функциите за регулиране, сградната автоматизация и техническото управление на сградата, които допринасят за енергийните характеристики на сградите; функциите са категоризирани и структурирани в съответствие със строителните дисциплини и като така наречената автоматизация и техническо управление на сградите (ВАС);
- метод за определяне на минималните изисквания или всякакви спецификации относно функциите за регулиране, сградната автоматизация и техническото управление на сградата, допринасящи за енергийните характеристики на сградата, която да се изпълнява при изграждане с различни сложности;
- метод, основаващ се на фактори, с цел да се направи първоначална оценка на влиянието на тези функции върху типични типове сгради и профилите на използване;
- подробни методи за оценка на влиянието на тези функции върху дадена сграда.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15232-1:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52120-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 52120-1:2022

Въвежда ISO 52120-1:2021