Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС HD 60364-4-41:2017/A12:2020

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защита за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток

Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
14.02.2020 г.

Главна информация

60.60     14.02.2020 г.

BDS

ТК-49

Хармонизационен документ

13.260     91.140.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 22411: 2008 представя ергономични данни и насоки за прилагане на ISO/IEC Ръководство 71 при справяне с нуждите на възрастни хора и хора с увреждания при разработването на стандарти. Той предоставя данни за ергономията и знания за човешките способности - сензорни, физически и познавателни - и алергии, както и насоки за достижимия дизайн на продукти, услуги и среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-4-41:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-4-41:2017/A12:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2020 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-4-41:2017/A12:2019