Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14015:2022

Управление по отношение на околната среда. Насоки за оценяване на надлежната проверка за екологично въздействие (ISO 14015:2022)

Environmental management - Guidelines for environmental due diligence assessment (ISO 14015:2022)
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт предоставя насоки за това как да се извърши оценяване на дължимото екологично усърдие (EDD) чрез систематичен процес на идентифициране на екологични аспекти, проблеми и условия, както и определяне, ако е целесъобразно, на техните бизнес последствия.
Този международен стандарт не предоставя указания за това как да се извършват други видове екологични оценки, като например:
а) екологични одити (включително система за управление на околната среда и одити за съответствие с нормативната уредба);
b) оценяване на въздействието върху околната среда;
c) оценяване на екологичните показатели, ефективността или надеждността; или
d) обезпокоителни екологични изследвания и саниране.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14015:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14015:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14015:2022

Въвежда ISO 14015:2022