Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 22097:2023

Топлоизолация на сгради. Отразяващи изолационни продукти. Определяне на топлинните характеристики (ISO/FDIS 22097:2023)

Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of thermal performance (ISO 22097:2023)

Главна информация

60.55     26.05.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този документ описва серия от процедури за използване на съществуващи стандартизирани изпитвания на CEN или ISO и изчислителни методи за определяне на топлинните характеристики на отразяващи изолационни продукти. Този документ поддържа и не заменя съществуващи методи за изпитване на CEN или ISO.
Този документ се прилага към всякакви изолационни продукти, които получават част от техните изисквани топлинни характеристики чрез наличие на една или повече отразяващи или нискоемисионни повърхности, заедно с прилежащо въздушно пространство. Той не заменя съществуващи процедури за определяне на топлинни характеристики на продукти, вече обхванати от хармонизирани продуктови стандарти, в които декларираната стойност за продукта не включва непременно изискване, свързано с отразяване от повърхността.
Той не дава, и не може да дава, проектна или експлоатационна стойност на топлинна характеристика, но предоставя стандартизирана информация как тя може да бъде определена.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16012:2012+A1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 22097:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
26.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22097:2023

Въвежда ISO 22097:2023