Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 21043-3:2021

Съдебни науки. Част 3: Анализи (ISO/WD 24043-2)

EN ISO 21043-3 Forensic Sciences - Part 3: Analysis

Главна информация

10.99     26.06.2019 г.

BDS

ЕРГ 16

Европейски стандарт

07.140  

Обект и област на приложение

The purpose of this Standard is to set out standard practices for analysis of material for forensic purposes.
The committee is working on a series which, when complete, will include—
Part 1: Terms and definitions
Part 2: Recognition, recording, collection and storage of material
Part 3: Analysis (this Standard)
Part 4: Interpretation
Part 5: Reporting
Part 1 and 2 have been published

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 21043-3:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
26.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 21043-3

Въвежда ISO/CD 21043-3.2