Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12272-3:2021

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество със скалните материали чрез удар с плоча по метода на Vialit

Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method

Главна информация

40.60     23.09.2021 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за измерване на системи на смеси от свързващо вещество и скален материал за повърхностни покрития.
Този европейски стандарт специфицира методи за измерване на:
- механичното сцепление на свързващото вещество към повърхността на скалния материал;
- активната лепливост на свързващото вещество към скалния материал;
- подобряването на механичното сцепление и активната лепливост чрез добавяне на реактив в масата на свързващото вещество, или чрез напръскване на контактната повърхност между свързващото вещество и скалния материал;
- температурата на омокряне на скалния материал от свързващото вещество;
- вариацията на сцеплението под температурата на крехкост.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12272-3:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12272-3:2021
40.60 Край на общественото допитване
23.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12272-3