Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12272-1:2021

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

Surface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings

Главна информация

40.98     21.10.2022 г.

65.31    2.11.2022 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция" виж още ...

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за изпитване за определяне степента на разстилане и точността на разстилане на свързващи вещества и фракции на повърхностни покрития на пътни отсечки за определено време.
Забележка: Този метод за изпитване може също да се използва за определяне на степента и точността на разстилане на битумни емулсии, например когато се използват като свързващи пластове или системи за предпазване на асфалт. Категориите за степента и точността на разстилане в EN 12271 не се прилагат за свързващи пластове.
Методът за изпитване може да се използва на място за проверка на възможностите на съоръженията за разпръскване и разстилане да постигнат предвиденото ниво на разпръскване, допустимите отклонения и коефициентите на вариация.
Методът за изпитване може да се използва за изпълнение на изискванията на производствения контрол (FPC):
- калибриране на оборудването (EN 12271:2006, приложение B - таблица B.2);и
- инспекция на производството (EN 12271:2006, приложение B - таблица B.6).
Калибрирането на съоръженията за разстилане на свързащи вещества и фракции изисква стриктно спазване на процедурите, описани в този документ.
Използването на тези методи за инспекции по време на производството (FPC) допуска някои промени на методите поради спецификата на някои площадки и използвани материали (например комбинирани съоръжения за разстилане на свързващи вещества и фракции). В тези случаи промените трябва да бъдат документирани в производствения контрол и да бъдат идентифицирани в протоколите от изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12272-1:2004

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12272-1:2021
40.98 Отхвърлен проект
21.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12272-1