Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15085-4:2023

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 4: Изисквания при производството

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Production requirements

Главна информация

60.55     23.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.10     45.060.01  

Обект и област на приложение

Тези серии от стандарти определят заваряване на метални материали в производството и поддържането на железопътни превозни средства и техните части.
Тази част на серията описва производствените изисквания (например подготовка и изпълнение) за работата по заваряване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15085-4:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15085-4:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15085-4:2023