Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15085-5:2023

Железопътна техника. Заваряване на железопътни превозни средства и техните части. Част 5: Контрол, изпитване и документация

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation

Главна информация

60.55     23.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.10     45.060.01  

Обект и област на приложение

Тези серии от стандарти се отнасят за заваряване на метални материали при производството и поддържането на железопътни превозни средства и техните части. Тази част от поредицата определя нивата на класификация, както и изискванията към производителите на заварени железопътни превозни средства и компоненти.
Тази част от серията определя:
- инспекцията и изпитването да се изпълняват върху заваръчните шевове;
- разрушителни, както и без разрушителни изпитвания, които трябва да се извършат;
- необходимата документация за издаване за деклариране на съответствието на продуктите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15085-5:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15085-5:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15085-5:2023