Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-11:2020

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Опънати елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Tension components

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    12.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) В EN 1993-1-11 са дадени правила за проектиране на конструкции с опънати компоненти от стомана, които вследствие на техните съединения с конструкцията могат да се регулират и подменят.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради изискването за регулиране и подмяна, тези опънати компоненти са най-общо предварително изготвени продукти, доставени на строителната площадка и монтирани в конструкцията. Компонентите, подложени на опън, които не са регуриуеми или подменяеми, например кабели за окачени мостове, или за предварително напрегнати мостове с външни кабели, не са в обхвата на този стандарт. Все пак, правилата в този стандарт може да са приложими.
(2) Този стандарт дава също правила за определяне на технически изисквания за предварително изготвени опънати компоненти за оценяване на тяхната безопасност, експлоатационна годност и дълготрайност.
(3) Тази част не се занимава със следните продукти от групи В и С:
- муфи от метал и смола, виж EN 13411-4
- муфи с циментов разтвор
- втулки и ухо с пресована втулка, виж EN 13411-3
- щамповани гнезда и щампован фитинг
- скоба с резба за стягане на накрайник за телено въже, виж EN 13411-5
анкериране на снопове с клинове, студено формовани глави за телове и гайки за пръти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-11:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-11:2020
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-11 rev