Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-11:2021

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components

Главна информация

20.60     19.10.2020 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) В EN 1993-1-11 са дадени правила за проектиране на конструкции със стоманени компоненти, подложени на опън, които вследствие на техните съединения с конструкцията могат да се регулират и подменят.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради изискването за регулиране и подмяна, тези компоненти най-общо са предварително изготвени продукти, доставени на строителната площадка и монтирани в конструкцията. Компонентите, подложени на опън, които не са регуриуеми и подменяеми, например кабели за окачени мостове, или за предварително напрегнати мостове с външни кабели, не са в обхвата на този стандарт. Все пак, правилата в този стандарт може да са приложими.
(2) Този стандарт дава също правила за определяне на технически изисквания за предварително изготвени опънати компоненти за оценяване на тяхната безопасност, експлоатационна годност и дълготрайност.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-11:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-11:2021
20.60 Край на периода за коментари
19.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-11 rev