Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-4:2021

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Главна информация

20.60     14.01.2021 г.

30.99    7.02.2020 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Тази част 1-4 на EN 1993 дава допълнителни препоръки за проектиране на сгради и строителни съоръжения, които разширяват и модифицират приложението на EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8 за аустенитни, аустенитно-феритни и феритни неръждаеми стомани.
Забележка 1: Информация за дълготрайност на неръждаеми стомани е дадена в приложение А.
Забележка 2: Изпълнението на конструкции от неръждаема стомана и обхванато в EN 1090.
Забележка 3: Указания за последваща обработка, включително гореща обработка, са дадени в EN 10088.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1993-1-4:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-4:2021
20.60 Край на периода за коментари
14.01.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-4 rev

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход