Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-4:2021

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures

Главна информация

40.10     14.10.2022 г.

40.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

Тази част 1-4 на EN 1993 дава допълнителни препоръки за проектиране на сгради и строителни съоръжения, които разширяват и модифицират приложението на EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8 за аустенитни, аустенитно-феритни и феритни неръждаеми стомани.
Забележка 1: Информация за дълготрайност на неръждаеми стомани е дадена в приложение А.
Забележка 2: Изпълнението на конструкции от неръждаема стомана и обхванато в EN 1090.
Забележка 3: Указания за последваща обработка, включително гореща обработка, са дадени в EN 10088.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-4:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-4:2021
40.10 Превод на проекта на официалните езици
14.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-4