Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-4:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Конструкции от неръждаема стомана

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1993-1-4
Този документ предоставя допълнителни правила за проектиране на стоманени конструкции, които разширяват и модифицират приложението на EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8 за аустенитни, дуплексни (аустенитно-феритни) и феритни неръждаеми стомани.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Аустенитно-феритните неръждаеми стомани са известни обикновено като дуплексни неръждаеми стомани. В този документ се употребява термина дуплексни неръждаеми стомани.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Информация за дълготрайност на неръждаеми стомани е дадена в приложение А.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Изпълнението на конструкции от неръждаема стомана е обхванато в EN 1090-2 и EN 1090-4.
1.2 Предпоставки
Ако не е специално постановено друго, се прилагат EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 и EN 1993-1-8.
Методите за проектиране, дадени в prEN 1993-1-4 са приложими, ако:
- качеството на изпълнение е както е специфицирано в EN 1090-2 и EN 1090-4,
- използваните строителни материали и продукти са както е специфицирано в EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993 1-5 и EN 1993-1-8, или в съответните спецификации за материали и продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-4:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-4:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-4