Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-2:2020

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Bridges

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-2 определя общата основа за конструктивно проектиране на стоманени мостове и стоманени части на комбинирани мостове. Той дава препоръки, които допълват, изменят или заменят еквивалентните препоръки, дадени в различните части на EN 1993-1.
(2) Критериите за проектиране на комбинирани мостове са обхванати от EN 1994-2.
(3) Проектирането на високоякостни въжета и прилежащите им части е включено в EN 1993-1-11.
(4) Този европейски стандарт се отнася само за носимоспособността, експлоатационната годност и дълготрайността на конструкции на мостове. Други аспекти на проектирането не се разглеждат.
(5) За изпълнение на конструкции на стоманени мостове, трябва да се има предвид EN 1090.
(6) При изпълнението е необходимо да се обхване качеството на строителните материали и продукти, които трябва да се вложат, и стандартите за квалификация на работниците, необходими за да се постигне съответствие с приетите правила за проектиране.
(7) Не са обхванати специални правила за сеизмично проектиране. Трябва да се прави справка с изискванията, дадени в EN 1998, които допълват и изменят правилата на EN 1993-2 за тази специфична цел.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-2:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-2:2020
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-2 rev