Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-3:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Студеноформувани линейни и равнинни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: Cold-formed members and sheeting

Главна информация

45.99     7.06.2023 г.

50.20    5.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1993-1-3
(1) Този документ предоставя правила за конструктивно проектиране на студеноформувани линейни и равнинни елементи.
(2) Този документ се прилага за студено формувани стоманени елементи, произведени от студено или горещо валцувани листове или ленти, които са били студено формувани чрез студено валцуване или пресуване. Той обхваща също листове и елементи, които са извити по време на производството чрез продължително огъване или формуване. Този документ е приложим също за проектиране на профилирани стоманени листове за комбинирани стомано-стоманобетонни плочи, виж EN 1994. Изпълнението на стоманени конструкции от студеноформувани стоманени линейни и равнинни елементи е обхванато в EN 1090-4. Препоръки за за болтови съединения са дадени в EN 1090-2.
ЗАБЕЛЕЖКА: Правилата в prEN 1993 -1-3 допълват правилата в другите части на EN 1993-1.
(3) Дадени са също методи за проектиране на напрегнати покрития (обшивки) с използване на равнинни елементи като конструктивна диафрагма.
(4) Този документ не се прилага за студеноформувани кръгли и правоъгълни затворени профили, доставени съгласно EN 10219, за които са дадени предписания в EN 1993-1-1 и EN 1993-1-8.
(5) Този документ предоставя методи за проектиране чрез изчисляване и за проектиране, придружено с изпитване. Методите за проектиране чрез изчисляване се прилагат само в областта на характеристиките на материала и геометричните пропорции, за които е налице достатъчен опит и експериментални данни. Тези ограничения не са валидни за проектиране, придружено с изпитване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-3:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-3:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
7.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-3