Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-10:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-10 съдържа проектни указания за избор на стомана, устойчива на крехко разрушаване, и с характеристики по дебелината на заварени елементи, когато има значителен риск от ламеларно разслояване при производството.
(2) Раздел 2 се прилага за класове стомана S 235 до S 690. Раздел 3 се прилага за класове стомана S 235 само до S 460.
(3) В правилата и указанията, дадени в раздел 2 и 3, се допуска, че конструкцията ще бъде изпълнена в съответствие с EN 1090.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-10:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-10:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-10