Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-5:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Главна информация

40.20     3.03.2022 г.

40.60    9.06.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-5 съдържа изисквания за проектиране на оребрени или неоребрени пълностенни равнинни плочи, натоварени в равнината им.
(2) Разгледани са влиянията на задържане от хлъзгане, натоварване в равнината и изкорубване на греди с І или кутиеобразни сечения. Разгледани са също пълностенни конструктивни части при резервоари и силози, подложени на натоварвания в равнината им. Следствията от натоварвания извън равнината са извън обхвата на този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Правилата, дадени в тази част, допълват правилата за напречни сечения от клас 1, 2, 3 и 4, виж EN 1993-1-1.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За проектирането на стройни плочи, подложени на повтарящи се нормални напрежения и/или срязване и умора вследствие огъване извън равнината на пълностенни елементи (дишане), виж EN 1993-2 и EN 1993-6.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За влияния на натоварванията извън равнината и за комбинирането им със следствия от въздействията в равнината виж EN 1993-2 и EN 1993-1-7.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Отделни плочи (стени) могат да се разглеждат като равнинни, ако радиусът на закръгляване удовлетворява условието:....

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1993-1-5:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-5:2022
40.20 Начало на обществено допитване
3.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-5

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход