Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-5:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Главна информация

45.99     2.06.2023 г.

50.20    5.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-5 съдържа изисквания за проектиране на оребрени или неоребрени пълностенни равнинни плочи, натоварени в равнината им.
(2) Разгледани са влиянията на задържане от хлъзгане, натоварване в равнината и изкорубване на греди с І или кутиеобразни сечения. Разгледани са също пълностенни конструктивни части при резервоари и силози, подложени на натоварвания в равнината им. Следствията от натоварвания извън равнината са извън обхвата на този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Правилата, дадени в тази част, допълват правилата за напречни сечения от клас 1, 2, 3 и 4, виж EN 1993-1-1.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За проектирането на стройни плочи, подложени на повтарящи се нормални напрежения и/или срязване и умора вследствие огъване извън равнината на пълностенни елементи (дишане), виж EN 1993-2 и EN 1993-6.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За влияния на натоварванията извън равнината и за комбинирането им със следствия от въздействията в равнината виж EN 1993-2 и EN 1993-1-7.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-5:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-5:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-5