Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12063:2022

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, едромодулни стени

Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls

Главна информация

45.99     24.08.2023 г.

50.20    11.01.2024 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Европейски стандарт

93.020  

Обект и област на приложение

В този стандарт са специфицирани изисквания, препоръки и информация относно изпълнението на конструкции от постоянни или временни шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, едромодулни стени и работата с оборудването и материалите.
В този документ няма изисквания и препоръки за монтаж за специални части на конструкцията, като почвени анкери, набивни пилоти и микропилоти, които са обхванати от други документи.
Този документ е приложим за стоманени шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, едромодулни стени и шпунтови стени от синтетични пилоти (композити), от готови стоманобетонни пилоти и дървени шпунтови стени. Тръбните пилоти, включени в комбинирани шпунтови стени и едромодулни стени, могат да бъдат запълнени с бетон.
Комбинирани конструкции, като Берлински стени и шпунтови стени в комбинация с торкретбетон, не са обхванати от този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12063:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12063:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12063