Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1111:2017/A1:2021

Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    24.12.2021 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

91.140.70  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира общите изисквания за конструкция, експлоатационни характеристики и материали за термостатни смесителни вентили PN 10 (TMV) и включва методи за проверка на температурата на смесената вода в точка на използване под 45 ° C. Това не изключва избора на по-високи температури, когато има такива. Когато тези устройства се използват за осигуряване на защита срещу изгаряне на деца, възрастни хора и хора с увреждания, температурата на смесената вода трябва да се настрои на подходяща температура за къпане (телесна температура приблизително 38 ° C), тъй като децата са изложени на риск от изгаряне при по-ниски температури от възрастните. Това не премахва необходимостта от наблюдение на малките деца по време на къпане. Той се прилага за кранове, предназначени за използване в санитарни уреди в кухни, тоалетни (включително всички помещения със санитарни арматури, например тоалетни и гардероби) и бани, работещи при условията, посочени в таблица 1. Този стандарт позволява на TMV да доставят един извод или малък брой изводи за "домашно" приложение (например един кран, който контролира душ, вана, мивка и/или биде), с изключение на крановете, специално проектирани за обслужване на голям брой изводи (т.е. за институционална употреба). Описаните изпитвания са изпитвания на типа (лабораторни изпитвания), а не изпитвания за контрол на качеството, извършени по време на производството.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 1111:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1111:2017/A1:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1111:2017/prA1