Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС HD 60364-7-708:2017/AA:2023

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 7-708: Изисквания за уредби или за места със специално предназначение. Паркове за каравани, паркове за къмпинги и подобни места

Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations

Главна информация

60.55     5.09.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-49

Европейски стандарт

91.140.50  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС HD 60364-7-708:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС HD 60364-7-708:2017/AA:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
5.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда HD 60364-7-708:2017/A11:2022